לתרום ולהשפיע | תעודות הוקרה

תרומה למרכז הישראלי לכלבי נחייה היא צורה מיוחדת ובעלת משמעות לציין אירוע, לכבד מישהו מיוחד, או לכבד את זכרו של אדם אהוב.

התרומה שלכם תעזור לנו להמשיך את העבודה החשובה שלנו.

אנו נשלח תעודת הוקרה המציינת את התרומה שלכם.