גלריה | מהעתונות

משלחת המרכז הישראלי לכלבי נחייה במצעד החיים.

מצעד החיים באושוויץ

רשת ב’ – ראיון עם אורי בשה המרכז הישראלי לכלבי נחייה

כאן צריך לבוא ציטוט מתוך הכתבה כאן צריך לבוא ציטוט מתוך הכתבה כאן צריך לבוא ציטוט מתוך הכתבה כאן צריך לבוא ציטוט מתוך הכתבה…