לתרום ולהשפיע | טפסי תרומות

המרכז הישראלי לכלבי נחיה מעניק ניידות ועצמאות לאנשים עיוורים ולקויי ראייה באמצעות כלבי נחייה.
המרכז מגדל ומאמן כלבי נחייה ומספק הכשרה ותמיכה ללקוחות. כל הכלבים והשירותים שלנו ניתנים ללא תמורה. כלבים שאינם מתאימים להיות כלבי נחייה לעיוואים נמסרים למשפחות עם צרכים מיוחדים.

לתרומה ניתן לפנות אלינו טלפונית: 08-940-8213. או לשתמש בלינק לתרומות תודה וסליחה על אי הנוחות הזמנית!

לתרומה ניתן לפנות אלינו טלפונית: 08-940-8213. או לשתמש בלינק לתרומות תודה וסליחה על אי הנוחות הזמנית!

לתרומה ניתן לפנות אלינו טלפונית: 08-940-8213. או לשתמש בלינק לתרומות תודה וסליחה על אי הנוחות הזמנית!

לתרומה ניתן לפנות אלינו טלפונית: 08-940-8213. או לשתמש בלינק לתרומות תודה וסליחה על אי הנוחות הזמנית!