אגודות ידידים

איתנו יד ביד לאורך כל הדרך, מלווים תורמים יקרים רבים בכל רחבי העולם. בשלוש ארצות, ארצות -הברית, קנדה ואנגליה, התגבשו אגודות ידידים  ששמו לעצמן למטרה לממש את היעוד שלנו בהענקת עצמאות, בטחון ומימוש עצמי לאנשים עיוורים/ לקויי ראיה באמצעות כלבי נחייה.

האגודות פועלות ללא לאות להעלאת המודעות למרכז וכן בגיוס משאבים להכשרת הכלבים הנפלאים שלנו, לעבודתם החשובה. כל אחת מהאגודות הינה מלכ”ר.

אגודת הידידים ארה״ב

968 Easton Road, Suite H Warrington, PA 18976, USA

Tel: +1-215-343-9100 | Email: info@israelguidedog.org | www.israelguidedog.org

Michael Leventhal, Executive Director #23-251-9029

אגודת הידידים קנדה

4600 Bathurst Street 4th Floor Library Toronto, ON M2R 3V2,Canada

T: +1- 416.849.3136 | ayal.lesh@israelguidedog.ca | www.israelguidedog.ca

Ayal D. Lesh, Executive Director #870517703RR0001

אגודת הידידים אנגליה

PO Box 756 Borehamwood, Hertfordshire, WD6 9JE, GREAT BRITAIN

Tel: +44-20-8090-3455 | Email: info@bfigdcb.org | www.israelguidedog.org.uk

Martin Segal, Executive Director #102-7996